Historia przedsiębiorstwa

Jako tradycyjna firma rodzinna, Nabertherm dysponuje niezbędnymi zasobami finansowymi i niezależnością, która umożliwia zapewnienie jej i umocnienie wiodącej pozycji na międzynarodowym rynku pieców przemysłowych produkowanych na najwyższym poziomie technicznym.


Założyciele firmy
Conrad Naber

16.09.1947
Założenie firmy przez Conrad Naber w Bremie  

1954
Przeniesienie firmy do Lilienthal
Łączne zatrudnienie wynosi 15 pracowników
Wzniesienie i przekazanie do eksploatacji budynku fabrycznego nr 1 o powierzchni 350 m²

1967
Zmiana nazwy na Naber Industrieofenbau KG 

Rozbudowa budynku zakładu 1 do 2400 m²

1972
Wzniesienie biurowca o powierzchni 1200 m²

1973
Zmiana nazwy na Naber Industrieofenbau GmbH + Co. KG

1977
Rozbudowa budynku zakładu 1 do 5700 m²

1979
Zwiększenie udziału eksportu do 29 %

 

1980
Wzniesienie i przekazanie do eksploatacji budynku fabrycznego nr 2 o powierzchni 4000 m² 

 

1983
Wzniesienie i przekazanie do eksploatacji budynku fabrycznego nr 3 o powierzchni 2400 m²

1985
Zwiększenie udziału eksportu do 43 %

1989
Zmiana nazwy na Nabertherm GmbH + Co. KG

1998
Nabycie 50 % udziałów firmy HERMES electronic GmbH

 

Od 1997
Założenie spółki dystrybucyjnej:
Nabertherm Inc., USA
Nabertherm Schweiz AG, Switzerland
Nabertherm SARL, France
Nabertherm Shanghai Ltd., China
Nabertherm Ltd., UK
Nabertherm Italia, Italy
Nabertherm Ibérica, Spain

2001
W ramach przekształceń i podziału przedsiębiorstwa przejęcie funkcji operacyjnych przez Nabertherm GmbH, z Prezesem Zarządu Friedrich Wilhelm Wentrot oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Conrad Naber

2005
Wprowadzenie technologii próżniowej

2006
Wzniesienie hali wysyłkowej o powierzchni 800 m²

2007
Przewodniczącym Rady Nadzorczej zostaje Martin Naber

2008
Przekroczenie udziału eksportu o ponad 60 %

 

2009
Rozbudowa centrum testów urządzeń dla klientów

2011
Wzniesienie i przekazanie do eksploatacji budynku fabrycznego nr 4 o powierzchni 4000 m²

2012
Rozszerzenie asortymentu pieców przelotowych AMS

2013
Wprowadzenie asortymentu pieców nadgłowicowych

Rozbudowa pieców kompozytowych o wielkiej objętości dla przemysłu lotniczego

2014
Wprowadzenie pieców do podgrzewania blach pośrednio opalanych gazem dla przemysłu samochodowego

2015
Wprowadzenie nowej generacji pieców laboratoryjnych o temperaturze do 3000 °C

Wprowadzenie nowej generacji pieców Arts & Crafts

Wprowadzenie nowej generacji pieców przelotowych do obróbki cieplnej sprężyn

 

2016
Prezentacja asortymentu pieców do zastosowania w technologii Additive Manufacturing

Wprowadzenie nowej generacji sterowników

 

2017
Wzniesienie i przekazanie do eksploatacji budynku fabrycznego nr 5 o powierzchni 4400 m²

Wprowadzenie nowej generacji pieców przelotowych z przepływem udarowym

 

29.01.2018
Śmierć założyciela naszej firmy Conrada Nabera w wieku 95 lat

2018
Uruchomienie dodatkowej nowej instalacji laserowej TRUMP

09.04.2019
Zmiana w zarządzie firmy. Timm Grotheer został następcą pana Friedricha-Wilhelma Wentrota na stanowisku prezesa.