?> Rozwiązania do pomieszczeń czystych | O nas - Nabertherm. Producent pieców przemysłowych

Laboratorium /
Rozwiązania do pomieszczeń czystych

Rozwiązania do pomieszczeń czystych

KTR 8000 jako piec produkcyjny w pomieszczeniu czystym z filtrami modułu obiegu powietrza Piec retortowy NRA 1700/06 ze ściankami nagrzewającymi się do wyższej temperatury, ze stelażem załadowczym do instalacji w pomieszczeniu strefy szarej z drzwiami załadowczymi w pomieszczeniu czystym

Piec wysokotemperaturowy z załadunkiem od strony pomieszczenia czystego; rozdzielnia elektryczna i piec w strefie szarej

Piec komorowy na powietrze obiegowe NAC 250/45 w wersji dostosowanej do pomieszczenia czystego

Użytkowanie pomieszczeń czystych jest powiązane z surowszymi wymaganiami dotyczącymi wykonania danego pieca. Jeśli w pomieszczeniu czystym jest ustawiany cały piec, nie może dojść do znacznego zanieczyszczenia atmosfery w pomieszczeniu. W szczególności należy zagwarantować maksymalne zredukowanie skażeń cząstkami stałymi.

Rodzaj zastosowania determinuje wybór potrzebnych rozwiązań z dziedziny technologii budowy pieców. W wielu przypadkach, w celu zapewnienia odpowiedniego rozdziału temperatury przy niskich temperaturach, potrzebne są piece na powietrze obiegowe. W wyższych temperaturach firma Nabertherm stosuje już jednak wiele pieców ogrzewanych przez promieniowanie.

Instalacja pieca w pomieszczeniu czystym

Jeśli cały piec ma zostać ustawiony w pomieszczeniu czystym, ważne jest, by zarówno komora, jak i obudowa pieca i regulator dobrze chroniły przed zanieczyszczeniami. Powierzchnie muszą być łatwe w czyszczeniu. Pomiędzy komorą pieca a znajdującą się za nią izolacją musi znajdować się uszczelnienie. Jeśli jest to konieczne, można dodatkowo podwyższyć klasę czystości, korzystając z dodatkowego wyposażenia, np. filtrów do świeżego powietrza lub modułu obiegu powietrza w piecu. Zaleca się zainstalowanie rozdzielni i sterownika pieca poza pomieszczeniem.

Instalacja pieca w pomieszczeniu strefy szarej, podawanie wsadu z pomieszczenia czystego

Poprawę jakości parametrów pomieszczenia czystego można uzyskać przez zamontowanie pieca w pomieszczeniu strefy szarej z opcją podawania wsadu z pomieszczenia czystego. W ten sposób można maksymalnie ograniczyć zajmowaną ilość drogiego miejsca w pomieszczeniu czystym. Front i wnętrze pieca w pomieszczeniu czystym są przy tym wykonane w sposób ułatwiający czyszczenie. Ta konfiguracja pozwala na uzyskanie najwyższych klas czystości.

Piec typu śluza między pomieszczeniem strefy szarej i pomieszczeniem czystym

Rozwiązanie logistyczne między pomieszczeniem strefy szarej a pomieszczeniem czystym można w wielu przypadkach w prosty sposób zoptymalizować. Wówczas stosowane są piece typu śluza, w których jedne drzwi znajdują się w pomieszczeniu strefy szarej, a drugie w pomieszczeniu czystym. Komora pieca i strona pieca skierowana ku pomieszczeniu czystym są wykonane w sposób znacznie redukujący skażenie cząstkami stałymi.

Jeśli szukają Państwo rozwiązania związanego z obróbką cieplną w pomieszczeniach czystych, prosimy o kontakt. Chętnie przedstawimy Państwu model pieca dostosowany do Państwa wymagań.