Sztuka i rzemiosło

Wyposażenie dodatkowe do pieców ładowanych od góry Top 130 - Top 220

Elementy grzewcze w dnie w ramach wyposażenia dodatkowego
Ręczna regulacja strefowa i elementy grzewcze w dnie

Czy wykonywane u Państwa operacje technologiczne wymagają szczególnie równomierność temperatury? W ramach wyposażenia dodatkowego oferujemy układ grzewczy w dnie naszych dużych pieców ładowanych od góry.

W piecach z elementami grzewczymi w dnie opcjonalny sterownik P470 umożliwia ręczne sterowanie drugą strefą grzania. Możliwość ustawienia przez użytkownika w sterowniku własnej krzywej wypalania. W razie potrzeby użytkownik może z łatwością zmienić równomierność temperatury od góry do dołu.