o

Sztuka i rzemiosło

Wyposażenie dodatkowe pieców ładowanych od góry

Ogrzewanie dna i ręczna regulacja strefowa dla pieców większych niż 100 litrów: Twoja praca wymaga szczególnie równomiernego rozkładu temperatury? Jeśli tak, zalecamy użycie naszych pieców ładowanych od góry większych niż 100 litrów z ogrzewanym dnem jako wyposażeniem dodatkowym. Nasze sterowniki umożliwiają regulację ogrzewania dna jako drugą strefę. Zaprogramuj w sterowniku żądaną krzywą wypalania. Jeśli stwierdzisz, że konieczna jest zmiana równomierności rozkładu temperatury od góry do dołu, możesz w prosty sposób dopasować ten stosunek.
Podwyższenie ramy dolnej w modelu Top 45 i Top 60
Wspornik przyścienny sterownika z kablem połączeniowym o dł. 2,5 m