o

Sztuka i rzemiosło

Wyposażenie dodatkowe pieców do wytapiania

Wziernik w otworach powietrza dolotowego do obserwacji szkła.
Ogrzewanie dna zapewniające równomierne nagrzewanie większych przedmiotów.
Mechaniczne otwieranie pokrywy
Klapa powietrza wylotowego sterowana mechanicznie do przyspieszonego schładzania pieca po zakończeniu wypalania.
Stoły do rozbudowy systemu pieca w przypadku modeli GFM, system stołów wymiennych do wykorzystania ciepła resztkowego pieca oraz skrócenia czasów cyklu przez wymianę ciepłego stołu.
Dmuchawa chłodząca do przyspieszonego schładzania przy zamkniętej pokrywie