o

Sztuka i rzemiosło

Wyposażenie dodatkowe do wtapiania szkła GF i GFM

Wziernik w otworach powietrza nawiewowego umożliwiający obserwację szkła.
Klapa wyrzutu zużytego powietrza sterowana silnikiem w celu przyspieszonego chłodzenia pieca po zgaszeniu płomienia.
Elementy grzewcze w dnie pieców umożliwiające równomierne ogrzewanie dużych obiektów.
Silnikowy układ otwierania pokrywy dostępny
System z wymiennymi stołami służący do wykorzystywania ciepła resztkowego pieca i skrócenia czasu trwania cyklu poprzez zmianę stołów w stanie ciepłym do modeli GFM (w zależności od odporności stosowanego rodzaju szkła na zmianę temperatury).