o

Sztuka i rzemiosło

Zalety pieców do wtapiania szkła GF i GFM

Rozmieszczone blisko siebie elementy grzejne sklepienia zapewniające bezpośrednie i równomierne napromienianie cieplne szkła.
Równa powierzchnia stołu z izolacją wykonana z trwałych cegieł ogniotrwałych z zaznaczoną powierzchnią wsadu.
Izolacja kołpaka wykonana z nierakotwórczego włókna ceramicznego umożliwiająca szybkie rozgrzewanie i schładzanie.
Ciche włączanie układu grzewczego przez przekaźnik półprzewodnikowy.
Zamykany wlot dopływu powietrza wentylacyjnego umożliwiający szybkie chłodzenie i obserwowanie elementów w piecu.
Uchwyty z lewej i prawej strony kołpaka do otwierania i zamykania pieca.
Łatwe otwieranie i zamykanie pokrywy wspomagane za pomocą amortyzatorów gazowych.
Podstawa na rolkach w modelach GF.