o

Sztuka i rzemiosło

Zalety pieców do wtapiania

Rozmieszczone blisko siebie elementy grzewcze sklepienia, zabezpieczone w rurach ze szkła kwarcowego, zapewniają bezpośrednie i równomierne napromienianie cieplne szkła
Równa powierzchnia stołu z izolacją wykonana z trwałych cegieł ogniotrwałych z zaznaczoną powierzchnią wsadu
Stosowanie wyłącznie materiałów izolacyjnych, które są klasyfikowane nie jako rakotwórcze na podstawie TRGS 905, klasa 1 lub 2
Elegancka obudowa z podwójnymi ścianami ze stali szlachetnej
Duże uchwyty z lewej i z prawej strony kołpaka (GF 600 na środku)
Siłownik gazowy zapewniający łatwe otwieranie i zamykanie kołpaka
Regulowane duże szybkie zamknięcia – przystosowane również do prac w rękawicach
Zamykany otwór wentylacyjny, przyspieszający chłodzenie i umożliwiający obserwację wsadu
Trwała podstawa na kółkach z powierzchnią do odkładania szkła i narzędzi
Ergonomiczna wysokość załadunku 860 mm
Ciche przełączanie grzania przez przekaźnik półprzewodnikowy
Bezpieczne wyłączanie grzania podczas otwierania kołpaka