Drukowanie przestrzenne | O nas - Nabertherm. Producent pieców przemysłowych

Drukowanie przestrzenne

Produkcja addytywna umożliwia bezpośrednie wdrożenie danych konstrukcyjnych w pełni funkcjonalne obiekty. Przy użycu metody druku 3D tworzone są warstwowo obiekty z metalu, tworzywa sztucznego, ceramiki, szkła, piasku i innych materiałów, do momentu osiągnięcia pełnego kształtu.

W zależności od materiału warstwy są łączone przy użyciu systemu wiązania lub technologii laserowej.

Wiele procedur produkcji addytywnej wymaga późniejszej obróbki cieplnej wyprodukowanych elementów konstrukcyjnych. Wymagania względem pieców do obróbki cieplnej zależą od materiału, z którego wykonano element, temperatury pracy, atmosfery w piecu oraz procedury produkcji addytywnej.

Filmy o produktach