The Nabertherm Furnace World 

News

New Catalog “Additive Manufacturing”

The new catalog “Additive Manufacturing” describes in detail the solutions for the heat treatment of parts as the last process step of additive manufacturing applications.

Czytaj więcej

Alternatywa wobec produktów z wełny z krzemianu aluminium w budowie pieców przemysłowych (angielski)

W produkcji pieców przemysłowych nieustannym celem jest nie tylko rozwiązywanie wyzwań technicznych, lecz także, w ramach najnowszej wiedzy technicznej, wykorzystanie całego know how oraz skupienie całej energii na minimalizowaniu zagrożeń dla zdrowia pracowników oraz użytkowników pieców. Poprzez całkowite zastąpienie wełny z krzemianu aluminium firmie Nabertherm GmbH udało się w pionierski sposób spełnić wymagania normy TRGS 619.

Czytaj więcej