The Nabertherm Furnace World 

News

Alternatywa wobec produktów z wełny z krzemianu aluminium w budowie pieców przemysłowych (angielski)

W produkcji pieców przemysłowych nieustannym celem jest nie tylko rozwiązywanie wyzwań technicznych, lecz także, w ramach najnowszej wiedzy technicznej, wykorzystanie całego know how oraz skupienie całej energii na minimalizowaniu zagrożeń dla zdrowia pracowników oraz użytkowników pieców. Poprzez całkowite zastąpienie wełny z krzemianu aluminium firmie Nabertherm GmbH udało się w pionierski sposób spełnić wymagania normy TRGS 619.

Czytaj więcej

Piec obrotowy rurowy do obróbki cieplnej proszku i granulatu w atmosferze wodoru

Bazując na serii laboratoryjnych pieców obrotowych do procesów ciągłych, firma Nabertherm opracowała piec umożliwiający obróbkę cieplną proszku/granulatu w atmosferze różnego rodzaju gazów obojętnych oraz chemicznie czynnych, a także w próżni.

Czytaj więcej